Ik hoor graag van jou!

Ramon (Ray) Krommenhoek

Verzorgende IG

Ophoven 56, 6133 XW Sittard

Tel: 0681753116
info@uvczorg.nl

 

OVER MIJ

 

Op jonge leeftijd mocht ik met mijn moeder mee naar het werk. Zij was slaapwacht binnen de Psycho Gerontologie en later afdelingshoofd van een geriatrische afdeling met een ziekenboeg binnen een grote GGZ-instelling. Het waren haar medewerkers die mij vroegen om als verpleeghulp bij te springen in vakanties en weekenden. Dat resulteerde in het volgen van de inservice opleiding Ziekenverzorgende in 1988.

 

Daarnaast heb ik veel ervaring mogen opdoen op commercieel gebied waardoor ik tijdelijk de zorg heb verlaten. Dit veranderde toen ik in het voorjaar van 2015 een telefoontje kreeg van de huishoudelijke hulp van mijn moeder. Of ik langs wilde komen want ineens lagen er brieven van deurwaarders en een dwangbevel. Plotseling  ben je naast enig kind ook mantelzorger en sta je machteloos in een situatie waarin een mens met een zorghart zelf slachtoffer is geworden van een zorgstelsel waarbij je tussen wal en schip valt. Daarmee niet direct de juiste hulp krijgt die je eigenlijk nodig hebt.

 

Hierdoor kon ik niet anders dan mijn hart voor de zorg te laten spreken waarin zij mijn voorgangster was. Met een duidelijke eigen missie: “Dat je als mens pas echt kunt groeien wanneer je je werkelijk onvoorwaardelijk ten dienste kunt opstellen van de hulpbehoevende medemens om je eigen groei te kunnen bewerkstelligen."

Dankjewel mam dat ik er mag ZIJN. Universeel, Verbindend en Complementair.

MISSIE

UVC Zorg is ontstaan vanuit de intrinsieke motivatie dat je als mens alleen kunt groeien wanneer je je onvoorwaardelijk kunt inzetten voor de (hulpbehoevende) medemens. Dienen om te verdienen is het ‘’motto’’ van waaruit de kernwaarden Universeel, Verbindend en Complementair, de letters van UVC Zorg voor staan. Binnen de onderneming staat de individuele client altijd voorop. Hierbij wordt altijd gekeken naar een positief constructieve benadering vanuit de kernwaarden. Hierbij gaat UVC er vanuit dat elk individu gelijk is (Universeel). Dat we altijd een verbindende factuur hebben vanuit ons bestaan (verbindend). Dat we altijd van elkaar kunnen leren waarin de onvoorwaardelijke rol van UVC Zorg een aanvulling kan zijn (complementair). Vanuit deze kernwaarden richt UVC Zorg zich op de volgende bedrijfsactiviteiten:

  • Zelfstandig Verzorgende IG

 Met als doel verbreding en verdieping in de Complementaire Zorgverlening als meerwaarde richting de individuele zorgvrager of instelling. Uit ervaring blijkt ook dat zorgteams automatisch (buttom up) in een coachende rol ondersteunt worden vanuit een onvoorwaardelijke en ondersteunende rol.

  • HKZ Norm 166 ISO 9001 (2018) Coach voor Zelfstandig Zorgprofessionals

Kwaliteit, hoge standaard, waarden en normen staan bij UVC Zorg hoog in het vaandel. Naast het behalen van het HKZ certificaat als persoonlijk zelfstandig  zorgverlener Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Is UVC Zorg zich gaan specialiseren als Risk Based Auditor ISO 9001. Met als doel de kwaliteit van de individuele Zelfstandig Zorgverlener te kunnen verbeteren. UVC Zorg is als gecertificeerd Risk Based Auditor ISO 9001 bevoegd Coach om zelfstandig zorgprofessionals te begeleiden in het implementeren van de HKZ norm 166 binnen hun bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement systeem. Deze kernactiviteit wordt alleen voorzien voor de Pidz organisatie.

  • Verdieping als Complementair Verzorgende

Om verdieping te creëren in het aanbod van UVC Zorg voor de individuele zorgvrager zal in 2020 een aanvang worden genomen met de opleiding Complementair Verzorgende. Daarnaast gaat UVC Zorg zich verder specialiseren in andere Evidence Based Complementaire Interventies.  Het doel hierbij is om multidisciplinair een breder aanbod te kunnen leveren aan de individuele zorgvrager.

  • Ambassadeur Pidz afdeling Limburg

In de rol van Ambassadeur voor de Pidz organisatie (Regio Limburg) is het voor UVC Zorg een uitdaging om ook hier de kernwaarden te laten voortvloeien. Ook hier wordt uitgegaan dat we als mens allemaal gelijk zijn vanuit onze identiteit. De verbindende rol wordt automatisch ingevuld als ondersteuning (dienende rol) richting de individuele franchisenemer binnen de organisatie. Een uitdaging die complementair aanvullend is op het zakelijke vlak.

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook op maatschappelijk vlak zal UVC Zorg altijd kijken hoe vanuit de onderneming belangeloos een meerwaarde gecreëerd kan worden voor de individuele zorgvrager. Maatschappelijke projecten zijn hier een onderdeel van in samenwerking met de organisatie. Soms wordt knuffelhond Rex ingezet als Complementaire aanvulling.

 
VISIE

De Visie van UVC Zorg is het verbeteren van kwaliteit van zorg in de breedste zin des woords. Een aanvullende individuele rol als zorgverlener in een multidisciplinaire setting. Het ondersteunen in het gecertificeerd ondernemen van de individuele zelfstandig zorgverlener door de ZZP’er door te laten groeien in het ondernemerschap.

Zij kunnen zich zo onderscheiden ter verbetering van hun eigen kwaliteit als zorgverlener maar bovenal als ondernemer in de zorg en welzijnssector. Als Ambassadeur draagt UVC de kernwaarden van de organisatie uit in een verbindende factor voor opdrachtgevers, franchisenemers en individuele zorgverleners. De visie hier betreft vooral het verbeteren en doorvoeren van het kwaliteitsbeleid van elke individuele entiteit.

 
 

Wil je als organisatie ervaren waar Universele, Verbindende en Complementaire Zorg voor staat?

Graag kom ik persoonlijk kennis maken bij een kopje thee.

Neem contact op: