ALGEMENE VOORWAARDEN
coaching programma UVC Zorg

Het HKZ 166 coaching programma bestaat uit een aantal facetten. In het kennismakingsgesprek nemen we een vragenlijst door. Hierdoor kan ik direct zien welke actiepunten ondernomen dienen te worden om het traject voor u zo goed mogelijk in kaart te brengen.

 • U ontvangt informatie over wat het stellen van smartdoelstellingen zijn. Hoe deze te formuleren. Hierdoor gaat u zich beter profileren als individueel zorgverlener en krijgt uw zorgonderneming meer body. Het kennismakingsgesprek zal ongeveer een tot anderhalf uur in beslag nemen. U krijgt voorbeelden hoe u zich doormiddel van het gestelde traject uw  onderneming goed kunt profileren. Onder andere hoe een goede website op te bouwen waarin de doelen, missie en visie van uw onderneming duidelijk naar voren komen met voorbeelden. U ontvangt na het gesprek binnen 48 uur van mij dan een rapport waarin we de gestelde actiepunten naar aanleiding van het kennismakingsgesprek bevestigen.

 • U besteld zelf bij het HKZ op www.hkz.nl het benodigde normboekje HKZ-norm > zzp’ers in zorg en welzijn. Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. De laatste Versie. Dit is noodzakelijk om de NEN norm te kunnen implementeren in uw bedrijfsvoering.

 • In het tweede contact gaan we de actiepunten bekijken en controleren of deze zijn doorgevoerd. We gaan naar aanleiding van de geleverde informatie gezamenlijk kijken hoe we de missie en visie van uw onderneming en van u als zorgverlener gaan opstellen.

 

 • In het derde gesprek gaan we de puntjes op de I zetten naar aanleiding van het normboekje. Alle facetten hiervan werkt u eerst digitaal uit alvorens u het gaat uploaden in de portal van HKZ NEN. Hier gaan we dus uw onderneming duidelijk profileren en controleren of alles voldoet aan de wet en regelgeving.

 • In het vierde gesprek oefenen we een audit gesprek, dit doen we pas op het moment wanneer alle punten van de normen zijn uitgewerkt. U upload alle gewenste formulieren in de Portal en alle gevraagde vooraf gedigitaliseerde informatie. U kunt dan wanneer alles in de portal is verwerkt een datum stellen voor het assessment, nadat u de betaling hiervoor eerst gedaan heeft. U ontvangt een auditrapport om te kijken of er nog gebreken zijn die u dient te herstellen voor het uploaden.

 

 • Daarnaast is de maximale tijd om het assessment aan te gaan is maximaal 6 maanden. U kunt in deze 6 maanden altijd contact op nemen met UVC Zorg voor vragen en of onduidelijkheden.

 

 • De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op uw vestigingsadres of op een nader te bepalen locatie indien vanuit UVC afspraken gecombineerd dienen te worden.

Verantwoordelijkheid

 • Ondanks de inspanningen welke door mij als vertegenwoordiger van UVC Zorg gedaan worden kan ik niet instaan voor fouten of onvolledigheden. Ik kan dan ook geen garantie afgeven voor het behalen van het HKZ keurmerk. De eindverantwoording in deze ligt bij u zelf. Het behalen van het certificaat zal uitsluitend plaatsvinden wanneer de onafhankelijke Certificerende Instelling zijn goedkeuring geeft indien u het assessment met goed gevolg heeft afgesloten.

 • Let wel, het certificeringsproces of behalen van het keurmerk staat op zichzelf. Dit is irrelevant voor het doorkomen van controle van overheidsinstanties als Belastingen, de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd en u als Zorgprofessional.

Toewijding van UVC Zorg

 • Als Zorgverlener, Coach, gecertificeerd Auditor zal ik vanuit mijn kernwaarden van universeel, verbonden en complementair mij ten volle trachten te inspannen het gewenste resultaat te behalen.

 • De Kosten van € 299,00 exclusief BTW, dienen voor aanvang van het eerste gesprek plaats te vinden.

 

 • Ik ga ervan uit dat u zelf als zorgprofessional met 5 persoonlijke coaching uren, een audit en evaluatierapport er alles aan zult doen u voor te bereiden op het assessment. Vroegtijdige afbreking van het te volgen traject leidt niet tot restitutie van het door u betaalde bedrag voor het coaching traject.