Klachtenregeling

 

UVC Zorg als zelfstandig zorgverlener valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

De geschilleninstantie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000 of een hoger maximum bedrag als de oprichtende partijen van een geschilleninstantie dat onderling afspreken. UVC Zorg is via solopartners aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van klachtenregeling.nl. Hierdoor kunnen wij garanderen dat deze onafhankelijk is en voldoet aan de WKKGZ.

Contactgegevens stichting klachtenregeling.nl

Website: www.klachtenregeling.nl

E-mail: info@klachtenregeling.nl

Telefoon: 085-4858560

 

UVC Zorg is verplicht een toelichting op de klachtenregeling aan een cliënt of opdrachtgever te overhandigen of beschikbaar te stellen via het zorgdossier bij aanvang van de zorg. Als zorg aanbieder zijn wij tevens verplicht patiënten, cliënten en opdrachtgevers op de hoogte te stellen van deze regeling. Wij zullen het document klachtenregelement cliënten overhandigen wanneer er sprake is van een klacht.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies indien een cliënt een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van de Zorg. Het Landelijk meldpunt lost geen klachten op, maar helpt cliënten wel verder. Zo informeren zij cliënten over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden zij vragen en geven zij praktische tips. Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd.

 

Landelijk Meldpunt Zorg

Meldpunt Gezondheidszorg en Jeugd

Ik heb een probleem.png